POP3 vs IMAP

Dianthus > Pomoc  > POP3 vs IMAP
poczta e-mail na komputerze

POP3 vs IMAP

Jaki protokół komunikacji wybrać?

Pocztę z serwera można sprawdzać na dwa sposoby (wyboru takiego dokonuje się przy pierwszym dodawaniu konta pocztowego w programie pocztowym).

Funkcjonalność POP3 IMAP
W razie awarii komputera komputera cała poczta ściąga się ponownie i można z niej korzystać jak gdyby nic się nie stało
Można sprawdzać pocztę przez stronę WWW
Prosta synchronizacja z urządzeniami mobilnymi
Można odbierać pocztę na wielu komuterach w te samej chwili
Można uczyć system antyspamowy na serwerze
Poczta nie jest kasowana przy odbieraniu poczty
Poczta zajmuje na serwerze bardzo mało miejsca, ponieważ jest z niego kasowana

Przestarzałe programy domyślnie mają ustawiony protokół POP3

Nowoczesne programy (np. Thunderbird) domyślnie mają ustawiony protokół IMAP

Podczas dodawania konta pocztowego do programu, program prosi o dokonanie wyboru, jakim protokołem ma się komunikować z serwerem

Konta pocztowe utrzymywane na naszych serwerach konfigurują się automatycznie (np. w programie Thunderbird)