Regulamin usług hostingowych

Dianthus > Hosting > Regulamin usług hostingowych

Regulamin usług hostingowych realizowanych przez firmę Dianthus

Zapoznanie się z Regulaminem jest warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy i założenie konta hostingowego.
Złożenie zamówienia jednoznacznie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 1. Konta zakładane są ze strony WWW poprzez interfejs znajdujący się na stronach, drogą e-mailową lub telefonicznie.
 2. Każde konto jest zakładane na okres próbny wynoszący 7 dni.
 3. Jeżeli w tym czasie Firma Dianthus otrzyma potwierdzenie wpłaty ważność konta jest przedłużana o okres wykupionego abonamentu.
 4. Faktury za usługi wystawiane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy Dianthus.
 5. Każdy klient ma obowiązek podania poprawnych, aktualnych danych oraz ma prawo do wglądu do nich oraz ich poprawienia.
 6. Wprowadzenie niepoprawnych danych upoważnia firmę Dianthus do natychmiastowego usunięcia konta.
 7. Wykorzystanie i przekroczenie miejsca lub/i transferu przyznanego dla każdego konta wiąże się z wykupieniem dodatkowego pakietu. Faktura za powiększenie konta jest wystawiana automatycznie.
 8. Statystyki transferu i zajmowanego miejsca generowane są codziennie.
 9. W sytuacji wykorzystania przyznanych limitów, Klient jet powiadamiany komunikatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefoniczne/sms.
 10. W przypadku braku wykupienia dodatkowego pakietu lub braku opłaty za przedłużenie lub powiększenie konta i po wykorzystaniu obecnie przyznanego pakietu nasza firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta częściowo lub w całości.
 11. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zablokowania serwisy zawierające treści niezgodne z obowiązującym prawem.
 12. Przed wygaśnięciem usługi hostingowej, klient zostaje powiadomiony, na podany adres poczty e-mail o fakcie wygaśnięcia, terminie wygaśnięcia i sposobie przedłużenia usługi.
 13. Usługa zostaje przedłużona po zaksięgowaniu wpłaty na konto naszej firmy.
 14. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy i po zakończeniu trwania obecnego okresu nasza firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta częściowo lub w całości włącznie z usunięciem wszystkich danych.
 15. Nasza firma nie ponosi winy i odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, na które nie ma wpływu tj, banki, poczta, itp.
 16. Każde zamówienie wiąże się z jednoczesnym oświadczeniem klienta, że nie narusza on tym zamówieniem praw osób trzecich.
 17. Nasza firma wyłącza swą odpowiedzialność w tym zakresie (punkt 16) i nie bierze udziału jako strona w ewentualnym sporze.
 18. Zobowiązujemy się do ciągłości świadczenia usług za które została uiszczona opłata z wyłączeniem przerw administracyjnych i konserwacyjnych. Tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usług w sytuacja niezależnych od nas np. awarii sieci telekomunikacyjnych, huraganów, powodzi, szkód spowodowanych przez osoby trzecie, czynników zewnętrznych.
 19. Bezpieczeństwo danych hostowanych przez klienta: klient jest jako jedyny jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swoich zasobów oraz systemów aplikacji, które rozwija.
 20. Bezpieczeństwo infrastruktury: nasz firma gwarantuje optymalne bezpieczeństwo infrastruktury, w szczególności poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz spełnianie wymagań poszczególnych norm i certyfikacji.
 21. Konta, które wygasły i nie zostały opłacone na kolejny okres rozliczeniowy są blokowane, a następnie kasowane.
 22. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych nasza firma może stosować rozwiązania ograniczające próby ataku na naszą infrastrukturę, czasowe lub stałe np. blokady adresów IP i klas adresowych oraz blokady funkcjonalne adresów IP i klas adresowych.
 23. Nasa firma regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Kopie bezpieczeństwa danych są kasowane automatycznie w określonym czasie.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 16 lutego 2009 roku i jest ważny do odwołania.

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty?