Zmiana cennika 01.02.2024

Dianthus > Komunikaty  > Zmiana cennika 01.02.2024
e

Zmiana cennika 01.02.2024

Zmiana cennika.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług oraz w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2024 Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. o 17,83 % zmieniamy cenniki świadczonych przez naszą firmę usług.