Wsparcie informatyczne dla firm

Dianthus > Wsparcie informatyczne dla firm

Wsparcie informatyczne dla firm

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi i wsparcia informatycznego dla firm i instytucji w następującym zakresie:

Bezpieczeństwo IT

 • Systemy ochrony antywirusowej
 • Obsługa routerów brzegowych i firewalli klasy UTM
 • Systemy Backupu danych
 • Realizowanie audytu podatności na ataki
 • Aktualizacja oprogramowania routerów oraz konfigurowanie urządzeń pod względem bezpieczeństwa
 • Monitoring wizyjny
 • Współpraca ze Strażą Miejską i Policją w zakresie IT
 • Monitoring parametrów pracy (serwerownia – temperatura, zalanie, niekontrolowany dostęp)
 • Obsługa aktualizacji oprogramowania – możliwa także po godzinach pracy firmy
 • System powiadomień SMS o zdarzeniach i awariach sieci
 • Bezpieczny dostęp do zasobów firmy z zewnątrz – VPN
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i doradztwo z zakresie usług dostępu do Internetu

Sieć teleinformatyczna

 • Administrowanie siecią teleinformatyczną firmy
 • Rozbudowa i unowocześnianie sieci – światłowody, Access Pointy (Wi-Fi)
 • Reakcje na zaistniałe awarie i incydenty
 • Obsługa mostów radiowych
 • Obsługa punktów radiowych AP zlokalizowanych w firmie (także w wielu lokalizacjach)

Wsparcie techniczne i prace administracyjne

 • Wsparcie pracowników
 • Konfiguracja sieci
 • Monitoring poprawności działania sieci komputerowej
 • Rozbudowa i unowocześnianie sieci komputerowej
 • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Monitorowanie usług i zasobów sieciowych
 • Monitorowanie łącz internetowych
 • Monitorowanie łącz internetowych wraz z aktualizacją rekordów DNS
 • Wsparcie w zakresie obsługi i konfiguracji sprzętu komputerowego dedykowanego do usług bankowych
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie infrastruktury informatycznej w Firmie
 • Wydruk kopert, zaproszeń i innych dokumentów masowej korespondencji

Komunikacja wewnątrz firmy

 • Połączenie zdalnych lokalizacji firm w jedną sieć
 • Zarządzanie kontami e-mail pracowników
 • Zarządzanie dostępem do dysków sieciowych pozwalających na wymianę danych w Firmie
 • Budowa systemów intranetowych dla pracowników
 • Prowadzenie prac mających technicznie usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi firmy w oparciu o technologię informatyczną, dyski sieciowe i skanowanie sieciowe

Monitoring Wizyjny

 • Znajomość rozwiązań Genetec Security Center
 • Znajomość rozwiązań UNIFI Video
 • Znajomość rozwiązań VIVOTEK
 • Budowa punktów kamerowych
 • Rozbudowa sieci radiowej i światłowodowej
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Nadzór nad realizacją zamówień, umowy, protokoły, prace montażowe, konfiguracja kamer i urządzeń
 • Przygotowanie procedur obowiązujących w Centrum Monitoringu (jeśli wymagane)
 • Transmisja danych dodatkowych w oparciu o sieć radiową i światłowodową (Telefonia VoIP, dane telemetryczne)
 • Reakcje na awarię systemu monitoringu wizyjnego
 • Współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w zakresie pozwoleń radiowych oraz decyzji
 • Analiza wejść do pomieszczeń chronionych (serwerownia)
 • Testy nowych rozwiązań monitoringowych (nowe kamery (LPR), technologie przesyłowe)

Obsługa i planowanie budżetu informatycznego w firmie

 • Planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu do obsługi informatycznej firmy
 • Planowanie i realizacja zakupów materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego pracującego w firmie

Strony internetowe

 • Tworzenie stron internetowych z systemem CMS
 • Nadawanie uprawnień do zarządza treścią w systemach CMS
 • Edycja treści na stronie
 • Usługi hostingowe
 • Usługi poczty e-mail

Centrala telefoniczna / VoIP

 • Obsługa centrali telefonicznej
 • Konfiguracja telefonów
 • Modernizacja centrali i przejście na technologię VoIP
 • Wewnętrzne książki adresowe

Zarządzanie zasobami firmy

 • Obsługa transportu osobowego w oparciu o system monitoringu GPS

Administracja usługami zewnętrznymi

 • Nadzór nad systemami realizowanymi przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania wg wymagań firmy

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty?