Wsparcie informatyczne dla JST

Dianthus > Wsparcie informatyczne dla JST

Wsparcie informatyczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi i wsparcia technicznego dla JST i spółek miejskich w następującym zakresie:

Bezpieczny dostęp do Internetu

 • Instalacja routerów brzegowych klasy UTM
 • Dostęp do zasobów Urzędu z zewnątrz – VPN
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i doradztwo z zakresie usług dostępu do Internetu

Komunikacja pracowników

 • Zarządzanie kontami e-mail pracowników
 • Zarządzanie dostępem do dysków sieciowych pozwalających na wymianę danych w Urzędzie
 • Budowa systemów intranetowych dla pracowników
 • Prowadzenie prac mających technicznie usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w oparciu o technologię informatyczną, dyski sieciowe i skanowanie sieciowe

Sieć teleinformatyczna

 • Administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu
 • Rozbudowa i unowocześnianie sieci – światłowody
 • Reakcje na zaistniałe awarie i incydenty
 • Obsługa mostów radiowych
 • Obsługa punktów radiowych AP zlokalizowanych w Urzędzie

Wsparcie techniczne i prace administracyjne

 • Wsparcie pracowników
 • Konfiguracja sieci
 • Monitoring poprawności działania sieci komputerowej
 • Rozbudowa i unowocześnianie sieci komputerowej
 • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Monitorowanie usług i zasobów sieciowych
 • Monitorowanie łącz internetowych (jakość i prędkość połączenia)
 • Wsparcie usług bankowych
 • Wsparcie w zakresie obsługi i konfiguracji sprzętu komputerowego dedykowanego do usług bankowych
 • Rozwiązywanie problemów z systemem bankowym dla JST
 • Obsługa infoboksów
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie obsługi informatycznej Urzędu
 • Wydruk kopert, zaproszeń i innych dokumentów masowej korespondencji
 • Wsparcie techniczne przy organizacji imprez masowych
 • Wsparcie techniczne punktów informacji turystycznej
 • Wsparcie techniczne podmiotów zewnętrznych (Place Targowe, Schroniska dla zwierząt, Cmentarze, Straże Miejskie, CUW)

Bezpieczeństwo

 • System ochrony antywirusowej
 • Obsługa routera brzegowego i firewall klasy UTM
 • Realizowanie audytu podatności na ataki
 • Aktualizacja oprogramowania routerów oraz konfigurowanie urządzeń pod względem bezpieczeństwa.
 • Monitoring wizyjny budynków Urzędu
 • Współpraca ze Strażą Miejską i Policją
 • Monitoring parametrów pracy (serwerownia – temperatura, zalanie, niekontrolowany dostęp)
 • Obsługa aktualizacji oprogramowania QNAP – także po godzinach pracy JST
 • System powiadomień SMS o zdarzeniach i awariach sieci

Monitoring Miejski

 • Znajomość rozwiązań Genetec Security Center
 • Rozbudowa punktów kamerowych
 • Rozbudowa sieci radiowej i światłowodowej
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Nadzór nad realizacją zamówień, umowy, protokoły, prace montażowe, konfiguracja kamer i urządzeń
 • Podpinanie zewnętrznych systemów monitoringu pod Centrum Monitoringu
 • Przygotowanie procedur obowiązujących w Centrum Monitoringu
 • Transmisja danych dodatkowych w oparciu o sieć radiową i światłowodową (Telefonia VoIP, dane telemetryczne)
 • Reakcje na awarię systemu monitoringu wizyjnego
 • Telefonia VoIP w Centrum Monitoringu
 • Współpraca z mieszkańcami w zakresie zgłoszeń o rozbudowę monitoringu
 • Współpraca z Policją w zakresie rozbudowy monitoringu
 • Współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w zakresie pozwoleń radiowych oraz decyzji
 • Współpraca z Urzędem Konserwatora Zabytków w zakresie decyzji o umieszczenie urządzeń
 • Współpraca z wykonawcami monitoringu
 • Kontrola dostępu do centrum monitoringu
 • Analiza wejść do pomieszczeń chronionych (serwerownia)
 • Testy nowych rozwiązań monitoringowych (nowe kamery (LPR), technologie przesyłowe)

Obsługa i planowanie budżetu informatycznego (w zakresie 75023 oraz 75495)

 • Planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu do obsługi informatycznej zadań Urzędu
 • Planowanie i realizacja zakupów materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego pracującego w Urzędzie

Rada Gminy

 • Pomoc techniczna dla Radnych w zakresie otrzymanego sprzętu elektronicznego i komputerowego
 • Pomoc techniczna dla Radnych w zakresie transmisji on-line
 • Obsługa techniczna narad, konferencji i sesji Rady Gminy
 • Konfiguracja urządzeń komputerowych do prezentacji
 • Obsługa transmisji on-line do Internetu
 • Podnoszenia jakości obsługi sesji i konferencji poprzez ulepszanie i unowocześnianie sprzętu i innych zasobów
 • Obsługa kanału na Youtube

Strony internetowe

 • Tworzenie specyfikacji przy zamówieniach publicznych dotyczących stron internetowych
 • Nadawanie uprawnień do zarządza treścią w systemach CMS
 • Budowa stron internetowych na potrzeby Urzędu
 • Publikacja widoku z kamer na stronach WWW

Centrala telefoniczna / VoIP

 • Obsługa centrali telefonicznej
 • Konfiguracja telefonów
 • Modernizacja centrali i przejście na technologię VoIP
 • Wewnętrzne książki adresowe

Wybory

 • Uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów
 • Pomoc techniczna w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych
 • Wprowadzanie danych do systemu WOW

Zarządzanie zasobami Urzędu

 • Wspólne kalendarze dla Radnych
 • Wspólne kalendarze dla Władz Miasta (sekretariat)
 • Obsługa transportu osobowego

Administracja usługami zewnętrznymi

 • Zarządzanie usługami hostingowymi dla Urzędu
 • Zarządzanie usługami domenowymi (także usługami realizowanymi za pośrednictwem domen)
 • Lex – zarządzaniem uprawnieniami systemu
 • Nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty?