Jak włączyć lub wyłączyć obsługę SMB 1.0/CIFS w Windows 10

Dianthus > Pomoc  > Jak włączyć lub wyłączyć obsługę SMB 1.0/CIFS w Windows 10
Obsługa udostępniania plików SMB 1.0 CIFS

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę SMB 1.0/CIFS w Windows 10

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę SMB 1.0/CIFS w Windows 10

Uwaga!

Protokół SMB 1.0/CIFS zawiera luki w bezpieczeństwie oraz krytyczne błędy i nie należy go stosować.

Zalecamy wyłączenie go na wszystkich urządzeniach w naszej sieci.

Dostęp do zasobów SMB 1.0/CIFS

Niestety mimo luk w protokole SBM 1.0 musimy czasami skorzystać z dostępu do zasobów za pośrednictwem tego typu protokołu.

Poniżej podajemy informacje, jak skonfigurować komputer z systemem Windows 10 w celu komunikacji z zasobami SMB 1.0/CIFS

Metoda PowerShell

Wyszukujemy i uruchamiamy aplikację „Windows PowerShell”

Wyszukujemy i uruchamiamy aplikację „Windows PowerShell”.

Należy wybrać opcję „Uruchom jako Administrator” / „Run as Administrator”

Kod do aplikacji można wkleić, klikając prawym przyciskiem myszy.

Po wykonanej zmianie należy ponownie uruchomić komputer, wybierając odpowiednią opcję w PowerShell”

Sprawdzamy protokół SMB1

Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol

Wyłączamy protokół SMB1

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol

Włączamy protokół SMB1

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol

Metoda „Funkcje Systemu Windows”

Wyszukujemy i uruchamiamy aplikację „OptionalFeatures”

Otworzy się okienko o nazwie „Funkcje systemu Windows”

W sekcji „Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS” należy zaznaczyć „Klient SMB 1.0/CIFS”

Następnie należy ponownie uruchomić komputer

Obsługa udostępniania plików SMB 1.0 CIFS

Przypominamy!

Protokół SMB 1.0/CIFS zawiera luki w bezpieczeństwie oraz krytyczne błędy i nie należy go stosować.

Zalecamy wyłączenie go na wszystkich urządzeniach w naszej sieci.