Bezpieczny internet w hotelu

Dianthus > Pomoc  > Bezpieczny internet w hotelu
Biznesmen w hotelu

Bezpieczny internet w hotelu

Hotele muszą zapewnić gościom bezpieczne i niezawodne połączenie internetowe

Goście hotelowi muszą być pewni bezpieczeństwa dostępnych sieci Wi-Fi

Bezpieczeństwo WIFI w hotelu

Wi-Fi w sieciach hotelowych stało się bezpłatnym standardem i udogodnieniem oczekiwanym przez wszystkich gości.
Goście szukający połączenia internetowego nierzadko widzą klika dostępnych sieci Wi-Fi: prywatną hotelową, wewnętrzną / tylko dla pracowników oraz otwartą, dostępną dla wszystkich gości hotelowych.
Wiodące marki hotelowe wciąż rozbudowują swoją infrastrukturę, aby zapewnić Wi-Fi wszystkim gościom.
Należy skupić uwagę, na najważniejszym czynniku: bezpieczeństwie WIFI w hotelu.

Niektórzy goście wahają się przed połączeniem z hotelową siecią Wi-Fi, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie informacyjne dotyczące niedawnych naruszeń danych głównych marek hotelowych, takich jak Marriott czy Hilton.
Mając to na uwadze, goście muszą mieć pewność co do bezpieczeństwa dostępnych sieci Wi-Fi.

Ochrona danych

Istnieje wiele zagrożeń, personel IT musi zadbać o bezpieczeństwo zarówno gości, jak i firmowych sieci Wi-Fi.
Wiele osób nie rozumie, jak skomplikowane zabezpieczenia powinny być wdrożone i ile pracy wymaga zapewnienie bezpiecznego i bezproblemowego połączenia Wi-Fi od zameldowania do wymeldowania.
Aby firmy mogły nadal działać bezpiecznie, efektywnie i zgodnie z wszelkimi przepisami, należy zachować standardy bezpieczeństwa danych.

Zabezpieczenia

Oferując klientom Wi-Fi, firmy z branży hotelarskiej ryzykują, że niezaufane lub zainfekowane urządzenie może połączyć się z siecią i rozprzestrzenić złośliwe oprogramowanie na wszystkie inne podłączone urządzenia w tym komputery Gości i sieć wewnętrzną.
Jednocześnie muszą również zarządzać klientami korzystającymi z aplikacji wymagających dużej przepustowości, takich jak strumieniowe przesyłanie filmów lub transmisji on-line lub zabezpieczyć się przed potencjalnymi problemami z odpowiedzialnością za uzyskiwanie dostępu do nielegalnych lub nieodpowiednich treści w sieci.
Te zabezpieczenia muszą obowiązywać nie tylko dla gości hotelowych, ale także dla uczestników konferencji, klientów restauracji i innych osób, które potrzebują łączności na miejscu.

Wewnętrzna sieć hotelowa

Firmy hotelarskie muszą również chronić swoją własną sieć i operacje zaplecza, zabezpieczając systemy punktów sprzedaży, systemy rezerwacji, narzędzia administracyjne lub bazy danych zawierające informacje dotyczące płatności wymagane do prowadzenia działalności.
Firmy z doświadczeniem technicznym wykorzystują oddzielne sieci dla gości i personelu w celu ochrony własnych informacji.
Umożliwia to firmom łatwe egzekwowanie oddzielnych zasad dla gości i personelu.
Wdrożenie osobnego, bezpiecznego i niezawodnego połączenia bezprzewodowego lub przewodowego jest proste, a korzyści są oczywiste nie tylko dla gości, ale także dla biznesu.

Dostępność czyli „Internet nie działa”

Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania sieci w hotelu, jest jego dostępność. Awarie łączy internetowych oraz inne przerwy w działaniu sieci są odbierane przez Gości bez zrozumienia. Takie sytuacje mogą wpłynąć na negatywną ocenę hotelu, zdenerwowanie gości ale także uniemożliwić działanie systemów rezerwacji, systemu POS czy nawet zwykłej poczty e-mail.

Nowoczesne routery analizują takie sytuacje i potrafią wykorzystać kilku dostawców internetu przełączając ruch na łącze backupowe.

Jak rozwiązać ten problem?

Branża hotelarska nie różni się zbytnio od innych branż, jeśli chodzi o ich potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Każda branża potrzebuje pewnego rodzaju zabezpieczeń sieciowych, aby chronić swoje dane, urządzenia i użytkowników.

Firmy z branży hotelarskiej powinny starać się wdrażać konkretne rozwiązania sieciowe, które dokładnie spełniają ich potrzeby, a jednocześnie zapewniają firmom i gościom bezpieczny i szybki dostęp do Internetu.
Zapewnienie bezpiecznego Wi-Fi przy jednoczesnej ochronie danych firmowych i prywatnych nie musi być trudne.